checked
cross

SLUTBRUGERAFTALE

Sidst opdateret 1. oktober 2022

WatersportGPS er licenseret til Dig (Slutbruger), beliggende og registreret på Frederiksdalsvej 8E, Virum, Region Hovedstaden 2830, Danmark (“Licensgiver“), kun til brug under betingelserne i denne Licensaftale. Ved at downloade den Licenserede Applikation fra Apples softwaredistributionsplatform ("App Store") og Googles softwaredistributionsplatform ("Play Butik") og enhver opdatering hertil (som tilladt i denne Licensaftale), angiver du, at du accepterer at være bundet af alle vilkår og betingelser i denne licensaftale, og at du accepterer denne licensaftale. App Store og Play Store omtales i denne licensaftale som "Tjenester". Parterne i denne Licensaftale anerkender, at Tjenesterne ikke er en Part i denne Licensaftale og ikke er bundet af nogen bestemmelser eller forpligtelser med hensyn til den Licenserede Applikation, såsom garanti, ansvar, vedligeholdelse og support heraf. Anissa Mohrath, ikke Tjenesterne, er eneansvarlig for den Licenserede Applikation og indholdet deraf. Denne licensaftale indeholder muligvis ikke brugsregler for den licenserede applikation, der er i konflikt med de seneste vilkår og betingelser for Apples medietjenester og servicevilkår for Google Play ("Brugsregler"). Anissa Mohrath erkender, at den havde mulighed for at gennemgå brugsreglerne, og denne licensaftale er ikke i modstrid med dem. WatersportGPS er, når det købes eller downloades gennem Tjenesterne, licenseret til Dig til brug kun under betingelserne i denne Licensaftale. Licensgiveren forbeholder sig alle rettigheder, som ikke udtrykkeligt er givet til dig. WatersportGPS skal bruges på enheder, der fungerer med Apples operativsystemer ("iOS" og "Mac OS") eller Googles styresystem ("Android").

INDHOLDSFORTEGNELSE

 • 1. ANSØGNINGEN
 • 2. LICENSENS OMFANG
 • 3. TEKNISKE KRAV
 • 6. BRUGERGENERERET BIDRAG
 • 7. BIDRAGSLICENS
 • 8. ANSVAR
 • 9. GARANTI
 • 10. PRODUKTKRAV
 • 11. JURIDISK OVERHOLDELSE
 • 12. KONTAKTOPLYSNINGER
 • 13. OPSIGELSE
 • 14. TREDJEPARTS VILKÅR FOR AFTALE OG BEMYNDIGELSE
 • 15. INTELLEKTUELLE EJENDOMSRET
 • 16. GÆLDENDE LOV
 • 17. DIVERSE

1. ANSØGNINGEN

WatersportGPS ("Licenseret applikation") er et stykke software, der er skabt til at spore og dele sportsaktiviteter - og tilpasset til iOS- og Android-mobilenheder ("Enheder"). Det bruges til at spore aktivitet og deltage i begivenheder. Den licenserede applikation er ikke skræddersyet til at overholde branchespecifikke regler (Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), Federal Information Security Management Act (FISMA) osv.), så hvis dine interaktioner ville være underlagt sådanne love, kan du muligvis ikke bruge denne licenserede applikation. Du må ikke bruge den licenserede applikation på en måde, der ville overtræde Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA).

2. LICENSENS OMFANG

2.1 Du må ikke dele eller gøre den Licenserede Applikation tilgængelig for tredjeparter (medmindre den er tilladt i henhold til Brugsreglerne og med Anissa Mohraths forudgående skriftlige samtykke), sælge, udleje, udlåne, lease eller på anden måde videredistribuere den Licenserede Applikation.

2.2 Du må ikke reverse engineering, oversætte, adskille, integrere, dekompilere, fjerne, ændre, kombinere, skabe afledte værker eller opdateringer af, tilpasse eller forsøge at udlede kildekoden til den Licenserede Applikation eller nogen del deraf (undtagen med Anissa Mohraths forudgående skriftlige samtykke).

2.3 Du må ikke kopiere (undtagen når det er udtrykkeligt godkendt af denne licens og Brugsreglerne) eller ændre den Licenserede Applikation eller dele deraf. Du må kun oprette og gemme kopier på enheder, som du ejer eller kontrollerer til sikkerhedskopiering i henhold til vilkårene i denne licens, brugsreglerne og andre vilkår og betingelser, der gælder for den anvendte enhed eller software. Du må ikke fjerne nogen meddelelser om intellektuel ejendom. Du anerkender, at ingen uautoriserede tredjeparter på noget tidspunkt kan få adgang til disse kopier. Hvis du sælger dine Enheder til en tredjepart, skal du fjerne den Licenserede Applikation fra Enhederne, før du gør det.

2.4 Overtrædelse af ovennævnte forpligtelser samt forsøg på en sådan krænkelse kan blive genstand for retsforfølgelse og erstatning.

2.5 Licensgiver forbeholder sig retten til at ændre vilkårene og betingelserne for licensering.

2.6 Intet i denne licens bør fortolkes til at begrænse tredjepartsvilkår. Når du bruger den licenserede applikation, skal du sikre dig, at du overholder gældende tredjeparts vilkår og betingelser.

3. TEKNISKE KRAV

3.1 Den licenserede applikation kræver en firmwareversion 1.0.0 eller nyere. Licensgiver anbefaler at bruge den seneste version af firmwaren.

3.2 Licensgiver forsøger at holde den Licenserede Applikation opdateret, så den overholder ændrede/nye versioner af firmwaren og ny hardware. Du har ikke ret til at gøre krav på en sådan opdatering.

3.3 Du anerkender, at det er dit ansvar at bekræfte og fastslå, at den app-slutbrugerenhed, som du har til hensigt at bruge den licenserede applikation på, opfylder de tekniske specifikationer, der er nævnt ovenfor.

3.4 Licensgiver forbeholder sig retten til at ændre de tekniske specifikationer, som den finder passende til enhver tid.

4. VEDLIGEHOLDELSE OG SUPPORT

4.1 Licensgiveren er eneansvarlig for at levere vedligeholdelses- og supporttjenester til denne Licenserede Applikation. Du kan kontakte Licensgiveren på den e-mailadresse, der er angivet i App Store eller Play Store Oversigt for denne Licenserede App.

4.2 Anissa Mohrath og Slutbrugeren anerkender, at Tjenesterne ikke har nogen som helst forpligtelse til at levere vedligeholdelses- og supporttjenester med hensyn til den Licenserede Applikation.

5. BRUG AF DATA

Du anerkender, at Licensgiver vil være i stand til at få adgang til og justere dit downloadede Licenserede Applikationsindhold og Dine personlige oplysninger, og at Licensgivers brug af sådant materiale og information er underlagt Dine juridiske aftaler med Licensgiver og Licensgivers privatlivspolitik: https://watersportgps.com /Fortrolighedspolitik/. Du anerkender, at Licensgiveren med jævne mellemrum kan indsamle og bruge tekniske data og relaterede oplysninger om din enhed, system og applikationssoftware og perifere enheder, tilbyde produktsupport, lette softwareopdateringer og med det formål at levere andre tjenester til dig (hvis nogen) relateret til den licenserede applikation. Licensgiver kan også bruge disse oplysninger til at forbedre sine produkter eller til at levere tjenester eller teknologier til dig, så længe de er i en form, der ikke identificerer dig personligt.

6. BRUGERGENERERET BIDRAG

Den licenserede applikation kan invitere dig til at chatte, bidrage til eller deltage i blogs, opslagstavler, onlinefora og anden funktionalitet og kan give dig mulighed for at oprette, indsende, poste, vise, transmittere, udføre, udgive, distribuere , eller udsende indhold og materialer til os eller i den Licenserede Applikation, herunder men ikke begrænset til tekst, skrifter, video, lyd, fotografier, grafik, kommentarer, forslag eller personlige oplysninger eller andet materiale (samlet kaldet "Bidrag"). Bidrag kan ses af andre brugere af den Licenserede Applikation og via tredjepartswebsteder eller -applikationer. Som sådan kan ethvert bidrag, du sender, blive behandlet som ikke-fortroligt og ikke-proprietært. Når du opretter eller stiller bidrag til rådighed, erklærer og garanterer du derved, at:

1. Oprettelse, distribution, transmission, offentlig visning eller fremførelse og adgang til, downloading eller kopiering af dine bidrag krænker ikke og vil ikke krænke ejendomsrettighederne, herunder men ikke begrænset til ophavsretten, patentet, varemærket, forretningshemmeligheden , eller enhver tredjeparts moralske rettigheder.

2. Du er skaberen og ejeren af eller har de nødvendige licenser, rettigheder, samtykker, frigivelser og tilladelser til at bruge og autorisere os, den Licenserede Applikation og andre brugere af den Licenserede Applikation til at bruge dine Bidrag på enhver måde, som er påtænkt af den Licenserede Applikation og denne Licensaftale.

3. Du har skriftligt samtykke, frigivelse og/eller tilladelse fra hver enkelt identificerbar individuel person i dine bidrag til at bruge navnet eller ligheden eller hver enkelt identificerbar individuel person for at muliggøre inklusion og brug af dine bidrag på enhver påtænkt måde af den Licenserede Applikation og denne Licensaftale.

4. Dine bidrag er ikke falske, unøjagtige eller vildledende.

5. Dine bidrag er ikke uopfordret eller uautoriseret annoncering, salgsfremmende materialer, pyramidespil, kædebreve, spam, masseforsendelser eller andre former for opfordringer.

6. Dine bidrag er ikke uanstændige, utugtige, liderlige, beskidte, voldelige, chikanerende, injurierende, bagvaskende eller på anden måde anstødelige (som bestemt af os).

7. Dine bidrag håner ikke, håner, nedgør, intimiderer eller misbruger nogen.

8. Dine bidrag bruges ikke til at chikanere eller true (i den juridiske betydning af disse udtryk) nogen anden person og til at fremme vold mod en bestemt person eller klasse af mennesker.

9. Dine bidrag overtræder ikke nogen gældende lov, regler eller regler.

10. Dine bidrag krænker ikke nogen tredjeparts privatlivs- eller publicitetsrettigheder.

11. Dine bidrag overtræder ikke nogen gældende lovgivning vedrørende børnepornografi eller på anden måde beregnet til at beskytte mindreåriges sundhed eller velvære.

12. Dine bidrag inkluderer ikke stødende kommentarer, der er forbundet med race, national oprindelse, køn, seksuel præference eller fysisk handicap.

13. Dine bidrag krænker eller linker ikke til materiale, der krænker nogen bestemmelse i denne licensaftale eller nogen gældende lov eller regulering.

Enhver brug af den Licenserede Applikation i strid med ovenstående krænker denne Licensaftale og kan blandt andet resultere i opsigelse eller suspension af dine rettigheder til at bruge den Licenserede Applikation.

7. BIDRAGSLICENS

Ved at sende dine bidrag til en del af den licenserede applikation eller gøre bidrag tilgængelige for den licenserede applikation ved at linke din konto fra den licenserede applikation til en af dine sociale netværkskonti, giver du automatisk, og du erklærer og garanterer, at du har ret til at give os en ubegrænset, ubegrænset, uigenkaldelig, evigvarende, ikke-eksklusiv, overdragelig, royaltyfri, fuldt betalt, verdensomspændende ret og licens til at hoste, bruge kopiere, reproducere, offentliggøre, sælge, videresælge, offentliggøre, udsende , gentitlere, arkivere, gemme, cache, offentligt vise, omformatere, oversætte, transmittere, uddrage (helt eller delvist) og distribuere sådanne bidrag (inklusive, uden begrænsning, dit billede og din stemme) til ethvert formål, kommerciel reklame, eller ellers, og at udarbejde afledte værker af eller inkorporere i andre værker, såsom Bidrag, og tildele og godkende underlicenser af ovenstående. Brugen og distributionen kan forekomme i alle medieformater og gennem alle mediekanaler. Denne licens gælder for enhver form, medie eller teknologi, der nu er kendt eller udviklet herefter, og inkluderer vores brug af dit navn, firmanavn og franchisenavn, alt efter hvad der er relevant, og ethvert af varemærkerne, servicemærkerne, handelsnavne, logoer, og personlige og kommercielle billeder, du leverer. Du giver afkald på alle moralske rettigheder i dine bidrag, og du garanterer, at moralske rettigheder ikke på anden måde er blevet hævdet i dine bidrag. Vi hævder ikke noget ejerskab over dine bidrag. Du bevarer det fulde ejerskab af alle dine bidrag og eventuelle immaterielle rettigheder eller andre ejendomsrettigheder forbundet med dine bidrag. Vi er ikke ansvarlige for nogen erklæringer eller repræsentationer i dine bidrag leveret af dig i noget område i den licenserede applikation. Du er alene ansvarlig for dine bidrag til den licenserede applikation, og du accepterer udtrykkeligt at fritage os fra ethvert ansvar og afholde dig fra enhver juridisk handling mod os vedrørende dine bidrag. Vi har ret til, efter vores eget og absolutte skøn, (1) at redigere, redigere eller på anden måde ændre ethvert bidrag; (2) at omkategorisere eventuelle bidrag for at placere dem på mere passende steder i den licenserede applikation; og (3) at forhåndsscreene eller slette alle bidrag til enhver tid og af en hvilken som helst grund uden varsel. Vi har ingen forpligtelse til at overvåge dine bidrag.

8. ANSVAR

8.1 Licensgivers ansvar i tilfælde af overtrædelse af forpligtelser og erstatningsansvar er begrænset til forsæt og grov uagtsomhed. Kun i tilfælde af misligholdelse af væsentlige kontraktlige forpligtelser (kardinalforpligtelser), er Licensgiver også ansvarlig i tilfælde af mindre uagtsomhed. Ansvaret er under alle omstændigheder begrænset til de forudsigelige, kontraktligt typiske skader. Ovennævnte begrænsning gælder ikke for skader på liv, lemmer eller helbred.

8.2 Licensgiver påtager sig intet ansvar eller ansvar for skader forårsaget på grund af brud på forpligtelser i henhold til afsnit 2 i denne licensaftale. For at undgå tab af data er du forpligtet til at gøre brug af backupfunktioner i den Licenserede Applikation i det omfang, det er tilladt i henhold til gældende tredjeparts vilkår og betingelser for brug. Du er opmærksom på, at i tilfælde af ændringer eller manipulationer af den Licenserede Applikation, vil Du ikke have adgang til den Licenserede Applikation.

9. GARANTI

9.1 Licensgiver garanterer, at den licenserede applikation er fri for spyware, trojanske heste, vira eller anden malware på tidspunktet for din download. Licensgiver garanterer, at den licenserede applikation fungerer som beskrevet i brugerdokumentationen.

9.2 Der ydes ingen garanti for den licenserede applikation, der ikke kan køres på enheden, som er blevet uautoriseret modificeret, håndteret upassende eller skyldigt, kombineret eller installeret med upassende hardware eller software, brugt med upassende tilbehør, uanset om det er af dig selv eller af tredjeparter , eller hvis der er andre årsager uden for Anissa Mohraths indflydelsessfære, der påvirker eksekverbarheden af den licenserede applikation.

9.3 Du er forpligtet til at inspicere den Licenserede Applikation umiddelbart efter installationen og underrette Anissa Mohrath om problemer opdaget uden forsinkelse via e-mail angivet i Produktkrav. Fejlrapporten vil blive taget i betragtning og yderligere undersøgt, hvis den er blevet e-mailet inden for en periode på fjorten (14) dage efter opdagelsen.

9.4 Hvis vi bekræfter, at den Licenserede Applikation er defekt, forbeholder Anissa Mohrath sig et valg om at afhjælpe situationen enten ved at løse defekten eller erstatte leveringen.

9.5 I tilfælde af, at den Licenserede Applikation ikke overholder enhver gældende garanti, kan Du underrette Tjenestebutiksoperatøren, og Din Licenserede Applikations købspris vil blive refunderet til Dig. I det maksimale omfang, det er tilladt i henhold til gældende lov, har Servicebutiksoperatøren ingen anden garantiforpligtelse overhovedet med hensyn til den Licenserede Applikation og andre tab, krav, skader, ansvar, udgifter og omkostninger, der kan henføres til enhver forsømmelighed med hensyn til at overholde evt. garanti.

9.6 Hvis brugeren er en iværksætter, udløber ethvert krav baseret på fejl efter en lovbestemt forældelsesfrist på tolv (12) måneder efter, at den Licenserede Applikation blev gjort tilgængelig for brugeren. De ved lov fastsatte forældelsesfrister gælder for brugere, der er forbrugere.

10. PRODUKTKRAV

Anissa Mohrath og Slutbrugeren anerkender, at Anissa Mohrath, og ikke Tjenesterne, er ansvarlig for at behandle eventuelle krav fra Slutbrugeren eller enhver tredjepart i forbindelse med den Licenserede Applikation eller Slutbrugerens besiddelse og/eller brug af den Licenserede Ansøgning, herunder, men ikke begrænset til:

(i) produktansvarskrav;

(ii) enhver påstand om, at den Licenserede Applikation ikke overholder ethvert gældende lov- eller reguleringskrav; og

(iii) krav, der opstår under forbrugerbeskyttelse, privatliv eller lignende lovgivning, herunder i forbindelse med din licenserede applikations brug af HealthKit og HomeKit.

11. JURIDISK OVERHOLDELSE

Du repræsenterer og garanterer, at du ikke befinder dig i et land, der er underlagt en embargo af den amerikanske regering, eller som er blevet udpeget af den amerikanske regering som et "terroriststøttende" land; og at du ikke er opført på nogen amerikanske regerings liste over forbudte eller begrænsede parter.

12. KONTAKTOPLYSNINGER

For generelle forespørgsler, klager, spørgsmål eller krav vedrørende den licenserede applikation, kontakt venligst:

Anissa Mohrath

Frederiksdalsvej 8E

Virum, Capital Region 2830

Denmark

info@watersportgps.com

13. OPSIGELSE

Licensen er gyldig, indtil den opsiges af Anissa Mohrath eller af dig. Dine rettigheder under denne licens ophører automatisk og uden varsel fra Anissa Mohrath, hvis du ikke overholder nogen vilkår i denne licens. Ved licensophør skal du stoppe al brug af den licenserede applikation og ødelægge alle kopier, helt eller delvist, af den licenserede applikation.

14. TREDJEPARTS VILKÅR FOR AFTALE OG BEMYNDIGELSE

Anissa Mohrath repræsenterer og garanterer, at Anissa Mohrath vil overholde gældende tredjeparts aftalevilkår ved brug af Licenseret applikation. I overensstemmelse med afsnit 9 i "Instruktioner for minimumsvilkår for udviklerens slutbrugerlicensaftale" skal både Apple og Google og deres datterselskaber være tredjepartsbegunstigede af denne slutbrugerlicensaftale og - efter din accept af vilkårene og betingelserne i denne licensaftale har både Apple og Google ret (og vil blive anset for at have accepteret retten) til at håndhæve denne slutbrugerlicensaftale over for dig som en tredjepartsbegunstiget heraf.

15. INTELLEKTUELLE EJENDOMSRET

Anissa Mohrath og slutbrugeren anerkender, at i tilfælde af en tredjeparts påstand om, at den licenserede applikation eller slutbrugerens besiddelse og brug af den licenserede applikation krænker tredjepartens intellektuelle ejendomsrettigheder, Anissa Mohrath, og ikke Tjenester, er eneansvarlig for efterforskningen, forsvaret, forlig og frifindelse eller sådanne krav om krænkelse af intellektuel ejendom.

16. GÆLDENDE LOV

Denne Licensaftale er underlagt dansk lovgivning, med undtagelse af lovkonflikter.

17. DIVERSE

17.1 Hvis nogen af vilkårene i denne aftale skulle være eller blive ugyldige, vil gyldigheden af de resterende bestemmelser ikke blive påvirket. Ugyldige vilkår vil blive erstattet af gyldige, formuleret på en måde, der vil opnå det primære formål.

17.2 Sikkerhedsaftaler, ændringer og ændringer er kun gyldige, hvis de er skriftligt fastsat. Den foregående klausul kan kun fraviges skriftligt. Denne EULA blev oprettet ved hjælp af Termlys EULA Generator.