checked
cross

SLUTTBRUKERLISENSAVTALE

Sist oppdatert 1. oktober 2022

WatersportGPS er lisensiert til deg (sluttbruker, lokalisert og registrert på Frederiksdalsvej 8E, Virum, Hovedstadsregionen 2830, Danmark ("Lisensgiver"), kun for bruk under vilkårene i denne lisensavtalen. Ved å laste ned den lisensierte applikasjonen fra Apples programvaredistribusjonsplattform («App Store») og Googles programvaredistribusjonsplattform («Play Store»), og enhver oppdatering av disse (som tillatt i denne lisensavtalen), indikerer du at du godtar å være bundet av alle vilkårene og betingelsene i denne lisensavtalen, og at du godtar denne lisensavtalen. App Store og Play Store omtales i denne lisensavtalen som "tjenester". Partene i denne lisensavtalen erkjenner at tjenestene ikke er en part i denne lisensavtalen og ikke er bundet av noen bestemmelser eller forpliktelser med hensyn til den lisensierte applikasjonen, for eksempel garanti, ansvar, vedlikehold og støtte for denne. Anissa Mohrath, ikke tjenestene, er alene ansvarlig for den lisensierte applikasjonen og innholdet i den. Denne lisensavtalen inneholder kanskje ikke bruksregler for den lisensierte applikasjonen som er i strid med de nyeste vilkårene og betingelsene for Apple Media Services og Google Plays vilkår for bruk ("bruksregler"). Anissa Mohrath erkjenner at den hadde muligheten til å gjennomgå bruksreglene, og at denne lisensavtalen ikke er i konflikt med dem. WatersportGPS når det kjøpes eller lastes ned gjennom tjenestene, er lisensiert til deg for bruk kun under vilkårene i denne lisensavtalen. Lisensgiveren forbeholder seg alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt deg. WatersportGPS skal brukes på enheter som opererer med Apples operativsystemer ("iOS" og "Mac OS") eller Googles operativsystem ("Android").

INNHOLDSFORTEGNELSE

 • 1. SØKNADEN
 • 2. LISENSENS OMFANG
 • 3. TEKNISKE KRAV
 • 6. BRUKERGENERERT BIDRAG
 • 7. BIDRAGSLISENS
 • 8. ANSVAR
 • 9. GARANTI
 • 10. PRODUKTKRAV
 • 11. JURIDISK OVERHOLDELSE
 • 12. KONTAKTINFORMASJON
 • 13. OPPSIGELSE
 • 14. TREDJEPARTS VILKÅR FOR AVTALER OG BETINGELSER
 • 15. IMMATERIELLE EIENDOMSRETTER
 • 16. GJELDENDE LOV
 • 17. DIVERSE

1. SØKNADEN

WatersportGPS («Lisensert applikasjon») er et stykke programvare laget for å spore og dele sportsaktiviteter – og tilpasset for iOS- og Android-mobilenheter («Enheter»). Den brukes til å spore aktivitet og delta på arrangementer. Den lisensierte applikasjonen er ikke skreddersydd for å overholde bransjespesifikke forskrifter (Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), Federal Information Security Management Act (FISMA), etc.), så hvis interaksjonene dine vil bli underlagt slike lover, kan du kanskje ikke bruke denne lisensierte applikasjonen. Du kan ikke bruke den lisensierte applikasjonen på en måte som bryter med Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA).

2. LISENSENS OMFANG

2.1 Du kan ikke dele eller gjøre den lisensierte applikasjonen tilgjengelig for tredjeparter (med mindre det er tillatt i bruksreglene og med Anissa Mohraths skriftlige forhåndssamtykke), selge, leie ut, låne ut, lease eller på annen måte videredistribuere den lisensierte applikasjonen.

2.2 Du kan ikke reversere, oversette, demontere, integrere, dekompilere, fjerne, modifisere, kombinere, lage avledede verk eller oppdateringer av, tilpasse eller forsøke å utlede kildekoden til den lisensierte applikasjonen, eller noen del av denne (unntatt med Anissa Mohraths skriftlige forhåndssamtykke).

2.3 Du kan ikke kopiere (unntatt når det er uttrykkelig autorisert av denne lisensen og bruksreglene) eller endre den lisensierte applikasjonen eller deler av den. Du kan kun lage og lagre kopier på enheter du eier eller kontrollerer for sikkerhetskopiering i henhold til vilkårene i denne lisensen, bruksreglene og andre vilkår og betingelser som gjelder enheten eller programvaren som brukes. Du kan ikke fjerne noen merknader om immaterielle rettigheter. Du erkjenner at ingen uautoriserte tredjeparter kan få tilgang til disse kopiene når som helst. Hvis du selger enhetene dine til en tredjepart, må du fjerne den lisensierte applikasjonen fra enhetene før du gjør det.

2.4 Brudd på forpliktelsene nevnt ovenfor, samt forsøk på slik krenkelse, kan bli gjenstand for påtale og erstatning.

2.5 Lisensgiver forbeholder seg retten til å endre vilkårene og betingelsene for lisensiering.

2.6 Ingenting i denne lisensen skal tolkes for å begrense tredjeparts vilkår. Når du bruker den lisensierte applikasjonen, må du sørge for at du overholder gjeldende tredjeparts vilkår og betingelser.

3. TEKNISKE KRAV

3.1 Den lisensierte applikasjonen krever en fastvareversjon 1.0.0 eller høyere. Lisensgiver anbefaler å bruke den nyeste versjonen av fastvaren.

3.2 Lisensgiver prøver å holde den lisensierte applikasjonen oppdatert slik at den samsvarer med modifiserte/nye versjoner av fastvaren og ny maskinvare. Du gis ikke rettigheter til å kreve en slik oppdatering.

3.3 Du erkjenner at det er ditt ansvar å bekrefte og fastslå at appens sluttbrukerenhet som du har tenkt å bruke den lisensierte applikasjonen på, tilfredsstiller de tekniske spesifikasjonene nevnt ovenfor.

3.4 Lisensgiver forbeholder seg retten til å endre de tekniske spesifikasjonene slik den finner hensiktsmessig til enhver tid.

4. VEDLIKEHOLD OG STØTTE

4.1 Lisensgiveren er eneansvarlig for å tilby vedlikehold og støttetjenester for denne lisensierte applikasjonen. Du kan nå lisensgiveren på e-postadressen som er oppført i App Store eller Play Store-oversikten for denne lisensierte applikasjonen.

4.2 Anissa Mohrath og sluttbrukeren erkjenner at tjenestene ikke har noen forpliktelse til å yte vedlikeholds- og støttetjenester med hensyn til den lisensierte applikasjonen.

5. BRUK AV DATA

Du erkjenner at lisensgiver vil være i stand til å få tilgang til og justere ditt nedlastede lisensierte applikasjonsinnhold og din personlige informasjon, og at lisensgivers bruk av slikt materiale og informasjon er underlagt dine juridiske avtaler med lisensgiver og lisensgivers personvernpolicy: https://watersportgps.com /personvernpolicy/. Du erkjenner at lisensgiveren med jevne mellomrom kan samle inn og bruke tekniske data og relatert informasjon om enheten din, systemet og applikasjonsprogramvaren din, og periferiutstyr, tilby produktstøtte, forenkle programvareoppdateringer og med det formål å tilby andre tjenester til deg (hvis noen) relatert til den lisensierte applikasjonen. Lisensgiver kan også bruke denne informasjonen til å forbedre produktene sine eller for å tilby tjenester eller teknologier til deg, så lenge den er i en form som ikke identifiserer deg personlig.

6. BRUKERGENERERT BIDRAG

Den lisensierte applikasjonen kan invitere deg til å chatte, bidra til eller delta i blogger, oppslagstavler, nettfora og annen funksjonalitet, og kan gi deg muligheten til å opprette, sende inn, legge ut, vise, overføre, fremføre, publisere, distribuere , eller kringkaste innhold og materiale til oss eller i den lisensierte applikasjonen, inkludert men ikke begrenset til tekst, skrifter, video, lyd, fotografier, grafikk, kommentarer, forslag eller personlig informasjon eller annet materiale (samlet kalt "Bidrag"). Bidrag kan være synlige av andre brukere av den lisensierte applikasjonen og gjennom tredjeparts nettsteder eller applikasjoner. Som sådan kan alle bidrag du overfører bli behandlet som ikke-konfidensielle og ikke-proprietære. Når du oppretter eller gjør tilgjengelige bidrag, representerer og garanterer du dermed at:

1. Opprettelsen, distribusjonen, overføringen, offentlig visning eller fremføring, og tilgang til, nedlasting eller kopiering av bidragene dine krenker ikke og vil ikke krenke eiendomsretten, inkludert men ikke begrenset til opphavsretten, patentet, varemerket, forretningshemmeligheten , eller moralske rettigheter til en tredjepart.

2. Du er skaperen og eieren av eller har de nødvendige lisensene, rettighetene, samtykkene, utgivelsene og tillatelsene til å bruke og autorisere oss, den lisensierte applikasjonen og andre brukere av den lisensierte applikasjonen til å bruke dine bidrag på en måte som er tenkt av den lisensierte applikasjonen og denne lisensavtalen.

3. Du har skriftlig samtykke, frigjøring og/eller tillatelse fra hver enkelt identifiserbar individuelle person i bidragene dine til å bruke navnet eller likheten eller hver og en slik identifiserbar individuell person for å muliggjøre inkludering og bruk av dine bidrag på en måte som er tenkt av den lisensierte applikasjonen og denne lisensavtalen.

4. Bidragene dine er ikke falske, unøyaktige eller villedende.

5. Dine bidrag er ikke uønsket eller uautorisert reklame, reklamemateriell, pyramidespill, kjedebrev, spam, masseutsendelser eller andre former for oppfordring.

6. Bidragene dine er ikke uanstendige, utuktige, frekke, skitne, voldelige, trakasserende, injurierende, ærekrenkende eller på annen måte upassende (som bestemt av oss).

7. Bidragene dine gjør ikke narr av, håner, nedverdiger, skremmer eller misbruker noen.

8. Bidragene dine brukes ikke til å trakassere eller true (i den juridiske betydningen av disse begrepene) noen annen person og til å fremme vold mot en bestemt person eller klasse av mennesker.

9. Dine bidrag bryter ikke med gjeldende lover, forskrifter eller regler.

10. Dine bidrag krenker ikke personvernet eller publisitetsrettighetene til noen tredjepart.

11. Bidragene dine bryter ikke med gjeldende lover angående barnepornografi, eller på annen måte ment å beskytte mindreåriges helse eller velvære.

12. Bidragene dine inkluderer ingen støtende kommentarer som er knyttet til rase, nasjonal opprinnelse, kjønn, seksuelle preferanser eller fysisk handikap.

13. Bidragene dine bryter ikke på annen måte, eller lenker til materiale som bryter, noen bestemmelse i denne lisensavtalen eller gjeldende lov eller forskrift.

Enhver bruk av den lisensierte applikasjonen i strid med det foregående bryter med denne lisensavtalen og kan blant annet resultere i oppsigelse eller suspensjon av dine rettigheter til å bruke den lisensierte applikasjonen.

7. BIDRAGSLISENS

Ved å legge ut bidragene dine til en hvilken som helst del av den lisensierte applikasjonen eller gjøre bidrag tilgjengelig for den lisensierte applikasjonen ved å koble kontoen din fra den lisensierte applikasjonen til en av dine sosiale nettverkskontoer, gir du automatisk, og du representerer og garanterer at du har rett til å gi oss en ubegrenset, ubegrenset, ugjenkallelig, evigvarende, ikke-eksklusiv, overførbar, royaltyfri, fullt betalt, verdensomspennende rett og lisens til å være vert for, bruke kopiere, reprodusere, avsløre, selge, videreselge, publisere, kringkaste , gjengi, arkivere, lagre, hurtigbufre, offentlig vise, omformatere, oversette, overføre, trekke ut (helt eller delvis), og distribuere slike bidrag (inkludert, uten begrensning, bildet og stemmen din) for ethvert formål, kommersiell reklame, eller ellers, og å utarbeide avledede verk av, eller innlemme i andre verk, slik som Bidrag, og gi og godkjenne underlisenser av det foregående. Bruken og distribusjonen kan skje i alle medieformater og gjennom alle mediekanaler. Denne lisensen vil gjelde for alle former, medier eller teknologier som nå er kjent eller utvikles heretter, og inkluderer vår bruk av ditt navn, firmanavn og franchisenavn, som aktuelt, og alle varemerker, tjenestemerker, handelsnavn, logoer, og personlige og kommersielle bilder du oppgir. Du fraskriver deg alle moralske rettigheter i bidragene dine, og du garanterer at moralske rettigheter ellers ikke har blitt hevdet i bidragene dine. Vi hevder ikke noe eierskap over dine bidrag. Du beholder fullt eierskap til alle dine bidrag og eventuelle immaterielle rettigheter eller andre eiendomsrettigheter knyttet til dine bidrag. Vi er ikke ansvarlige for noen uttalelser eller representasjoner i bidragene dine levert av deg i noe område i den lisensierte applikasjonen. Du er eneansvarlig for dine bidrag til den lisensierte applikasjonen, og du godtar uttrykkelig å frita oss fra ethvert ansvar og å avstå fra rettslige skritt mot oss angående dine bidrag. Vi har rett, etter eget og absolutt skjønn, (1) til å redigere, redigere eller på annen måte endre alle bidrag; (2) å omkategorisere eventuelle bidrag for å plassere dem på mer passende steder i den lisensierte applikasjonen; og (3) å forhåndsscreene eller slette alle bidrag når som helst og av hvilken som helst grunn, uten varsel. Vi har ingen forpliktelse til å overvåke dine bidrag.

8. ANSVAR

8.1 Lisensgivers ansvar i tilfelle brudd på forpliktelser og erstatning skal begrenses til forsett og grov uaktsomhet. Kun i tilfelle brudd på vesentlige kontraktsmessige forpliktelser (kardinalforpliktelser), skal lisensgiver også være ansvarlig i tilfelle av mindre uaktsomhet. Uansett skal ansvaret begrenses til de påregnelige, kontraktstypiske skadene. Begrensningen nevnt ovenfor gjelder ikke skader på liv, lemmer eller helse.

8.2 Lisensgiver tar ikke noe ansvar eller ansvar for skader forårsaket på grunn av brudd på plikter i henhold til avsnitt 2 i denne lisensavtalen. For å unngå tap av data, er du pålagt å bruke sikkerhetskopieringsfunksjonene til den lisensierte applikasjonen i den grad det er tillatt av gjeldende tredjeparts vilkår og betingelser for bruk. Du er klar over at i tilfelle endringer eller manipulasjoner av den lisensierte applikasjonen, vil du ikke ha tilgang til den lisensierte applikasjonen.

9. GARANTI

9.1 Lisensgiver garanterer at den lisensierte applikasjonen er fri for spionprogrammer, trojanske hester, virus eller annen skadelig programvare på nedlastingstidspunktet. Lisensgiver garanterer at den lisensierte applikasjonen fungerer som beskrevet i brukerdokumentasjonen.

9.2 Det gis ingen garanti for den lisensierte applikasjonen som ikke er kjørbar på enheten, som har blitt uautorisert modifisert, håndtert på upassende eller skyldig, kombinert eller installert med upassende maskinvare eller programvare, brukt med upassende tilbehør, uansett om det er av deg selv eller av tredjeparter , eller hvis det er andre grunner utenfor Anissa Mohraths innflytelsessfære som påvirker kjørbarheten til den lisensierte applikasjonen.

9.3 Du er pålagt å inspisere den lisensierte applikasjonen umiddelbart etter at du har installert den og varsle Anissa Mohrath om problemer oppdaget uten forsinkelse via e-post oppgitt i produktkrav. Feilrapporten vil bli tatt i betraktning og undersøkt videre hvis den har blitt sendt på e-post innen en periode på fjorten (14) dager etter oppdagelsen.

9.4 Hvis vi bekrefter at den lisensierte applikasjonen er defekt, forbeholder Anissa Mohrath seg et valg om å rette opp situasjonen enten ved å løse defekten eller erstatte levering.

9.5 Hvis det lisensierte programmet ikke samsvarer med gjeldende garantier, kan du varsle operatøren av tjenestebutikken, og kjøpesummen for din lisensierte app vil bli refundert til deg. I den maksimale utstrekning det er tillatt av gjeldende lov, vil Tjenestebutikkoperatøren ikke ha noen annen garantiforpliktelse overhodet med hensyn til den lisensierte applikasjonen, og eventuelle andre tap, krav, skader, ansvar, utgifter og kostnader som kan tilskrives uaktsomhet med å overholde eventuelle garanti.

9.6 Hvis brukeren er en gründer, utløper ethvert krav basert på feil etter en lovbestemt foreldelsesfrist på tolv (12) måneder etter at den lisensierte applikasjonen ble gjort tilgjengelig for brukeren. De lovbestemte foreldelsesfristene gitt ved lov gjelder for brukere som er forbrukere.

10. PRODUKTKRAV

Anissa Mohrath og sluttbrukeren erkjenner at Anissa Mohrath, og ikke tjenestene, er ansvarlig for å behandle eventuelle krav fra sluttbrukeren eller en tredjepart knyttet til den lisensierte applikasjonen eller sluttbrukerens besittelse og/eller bruk av den lisensierte Søknad, inkludert, men ikke begrenset til:

(i) krav om produktansvar;

(ii) ethvert krav om at den lisensierte applikasjonen ikke samsvarer med gjeldende juridiske eller regulatoriske krav; og

(iii) krav som oppstår under forbrukerbeskyttelse, personvern eller lignende lovgivning, inkludert i forbindelse med din lisensierte applikasjons bruk av HealthKit og HomeKit.

11. JURIDISK OVERHOLDELSE

Du representerer og garanterer at du ikke befinner deg i et land som er underlagt en embargo i USA, eller som er utpekt av den amerikanske regjeringen som et "terroriststøttende" land; og at du ikke er oppført på noen amerikanske myndigheters liste over forbudte eller begrensede parter.

12. KONTAKTINFORMASJON

For generelle henvendelser, klager, spørsmål eller krav angående den lisensierte applikasjonen, vennligst kontakt:

Anissa Mohrath

Frederiksdalsvej 8E

Virum, Capital Region 2830

Denmark

info@watersportgps.com

13. OPPSIGELSE

Lisensen er gyldig til den sies opp av Anissa Mohrath eller av deg. Dine rettigheter under denne lisensen vil opphøre automatisk og uten varsel fra Anissa Mohrath hvis du ikke overholder noen vilkår i denne lisensen. Ved oppsigelse av lisensen skal du stoppe all bruk av den lisensierte applikasjonen og ødelegge alle kopier, helt eller delvis, av den lisensierte applikasjonen.

14. TREDJEPARTS VILKÅR FOR AVTALER OG BETINGELSER

Anissa Mohrath representerer og garanterer at Anissa Mohrath vil overholde gjeldende tredjeparts avtalevilkår ved bruk av lisensiert applikasjon. I samsvar med avsnitt 9 i "Instruksjoner for minimumsvilkår for utviklerens sluttbrukerlisensavtale" skal både Apple og Google og deres datterselskaper være tredjepartsbegunstigede av denne sluttbrukerlisensavtalen og - når du godtar vilkårene og betingelsene i denne lisensavtalen, vil både Apple og Google ha rett (og vil anses å ha akseptert retten) til å håndheve denne sluttbrukerlisensavtalen mot deg som en tredjepartsbegunstiget av denne.

15. IMMATERIELLE EIENDOMSRETTER

Anissa Mohrath og sluttbrukeren erkjenner at i tilfelle tredjeparts krav om at den lisensierte applikasjonen eller sluttbrukerens besittelse og bruk av den lisensierte applikasjonen krenker tredjepartens immaterielle rettigheter, Anissa Mohrath, og ikke Tjenester vil være eneansvarlig for etterforskningen, forsvaret, forliket og frigjøringen eller slike krav om brudd på åndsverk.

16. GJELDENDE LOV

Denne lisensavtalen er underlagt lovene i Danmark, unntatt lovkonflikter.

17. DIVERSE

17.1 Hvis noen av vilkårene i denne avtalen skulle være eller bli ugyldige, skal gyldigheten av de resterende bestemmelsene ikke påvirkes. Ugyldige vilkår vil bli erstattet av gyldige som er formulert på en måte som vil oppnå hovedformålet.

17.2 Sikringsavtaler, endringer og endringer er kun gyldige dersom de er fastsatt skriftlig. Den foregående klausulen kan kun fravikes skriftlig. Denne EULAen ble opprettet ved hjelp av Termlys EULA Generator.