checked
cross

Vilkår for bruk

1. Vår service

Takk for at du bruker Watersportgps-plattformen og produktene, tjenestene og funksjonene vi gjør tilgjengelig for deg som en del av plattformen. Watersportgps gir tilgang til visse premiumfunksjoner eller innhold i bytte mot engangsavgifter eller gjentakende avgifter (hver en "betalt tjeneste"). De betalte tjenestene inkluderer medlemskap, betalte abonnementer og andre tjenester som kan tilbys av andre parter.

  • Din tjenesteleverandør

1.2 Gjeldende vilkår

Dine transaksjoner og all bruk av de betalte tjenestene er underlagt disse tjenestevilkårene for betalte tjenester (referert til som "vilkår").

Vennligst les vilkårene nøye og sørg for at du forstår dem. Hvis du ikke forstår vilkårene, eller ikke godtar noen del av dem, kan du ikke bruke de betalte tjenestene. Hver gang du legger inn en bestilling på en betalt tjeneste (inkludert når du bestiller et abonnement eller et innholdselement), vil du inngå en separat kontrakt med oss for den bestemte betalte tjenesten og vil bli bedt om å godta vilkårene for betalt tjeneste igjen.

2. Tilgang til betalte tjenester

2.1 Alderskrav

Det er ingen alderskrav for å bruke Watersportgps-plattformen.

2.2 Enhetskrav og bruksgrenser

Enkelte betalte tjenester kan kreve at du bruker en enhet som oppfyller system- og kompatibilitetskravene for den betalte tjenesten, som kan endres fra tid til annen. For mer informasjon om støttede enheter og tekniske krav, besøk vårStøttesenter. Det kan også være begrensninger for hvordan du kan få tilgang til eller bruke de forskjellige typene betalte tjenester på vannsportgps (f.eks. gjeldende visningsperioder og enhetsbegrensninger). 

2.3 Geografiske begrensninger

De betalte tjenestene, og visst innhold som er tilgjengelig i de betalte tjenestene, er kanskje bare tilgjengelig i enkelte land. Du godtar at du ikke vil presentere falsk, unøyaktig eller villedende informasjon i et forsøk på å gi en feilaktig fremstilling av ditt bostedsland, og du vil ikke forsøke å omgå noen begrensninger på tilgang til eller tilgjengelighet av de betalte tjenestene eller innholdet som er tilgjengelig i det betalte. Tjenester.

2.4 Din informasjon

VårPersonvernerklæringforklarer hvordan vi behandler dine personopplysninger og beskytter personvernet ditt når du bruker de betalte tjenestene. Vennligst les personvernerklæringen nøye.

3. Betaling og gratisprøver

3.1 innbetaling

Watersportgps aksepterer betaling via betalingsmetoden som er angitt før kjøpet. Du må ha en gyldig, akseptert betalingsmetode registrert for å kjøpe betalte tjenester, eller for å delta i gratis prøvetilbud eller andre gratis tilbud knyttet til de betalte tjenestene. Du godtar å betale for enhver betalt tjeneste du bestiller. Watersportgps vil belaste betalingsmåten din for prisen som er oppført for den relevante betalte tjenesten. Hvis du kjøper et automatisk fornyende abonnement på betalt tjeneste, godtar du at Watersportgps vil belaste betalingsmåten som er registrert den første dagen i hver faktureringsperiode for abonnementet, og hvis betalingsmåten som er registrert blir ugyldig på grunn av et utløpt kredittkort eller annet grunn, og Watersportgps ikke er i stand til å belaste deg i neste faktureringsperiode, kan det hende du ikke kan få tilgang til den gjeldende betalte tjenesten før du oppdaterer betalingsmåten din. Der det er mulig vil vi gi deg beskjed når dette skjer. Hvis du ikke oppdaterer betalingsmåten din innen rimelig tid etter varselet, kan Watersportgps kansellere abonnementet ditt. I noen tilfeller kan du handle med en tredjeparts- eller tilknyttet plattform når du kjøper en betalt tjeneste (f.eks. hvis du abonnerer på Watersportgps Premium ved å bruke en annen plattform som Apple eller Google Play). I disse tilfellene vil en slik plattform belaste betalingsmåten din og være ansvarlig for å håndtere eventuelle problemer med betalingen din, inkludert refusjoner.

3.2 Kostnadsfrie prøveversjoner

Watersportgps kan tilby gratis prøveversjoner for en betalt tjeneste til abonnenter fra tid til annen. Hvis du kjøper et abonnement på en betalt tjeneste som inkluderer en prøveversjon, vil du få tilgang til den betalte tjenesten så lenge prøveperioden varer. Ved slutten av prøveperioden vil du automatisk bli belastet prisen på abonnementet og vil fortsette å bli belastet til du sier opp abonnementet. For å unngå gebyrer, må du kansellere abonnementet ditt før utløpet av prøveperioden. Vær oppmerksom på at hvis du kjøper et abonnement på en betalt tjeneste som inkluderer en gratis prøveperiode, begynner perioden du kan utøve en angrerett (og be om refusjon hvis det er aktuelt) ved begynnelsen av prøveperioden, ikke når du er deretter fakturert for abonnementet.

3.3 Rabatter

Arrangører på Watersportgps-plattformen kan fra tid til annen tilby rabatter på kjøp eller abonnementer som ikke eies eller er relatert til Watersportgps. Imidlertid kan Watersportgps tilby rabatt på premium-abonnementer. 

3.4 Skatter

Hvis Watersportgps er pålagt å samle inn eller betale skatter i forbindelse med kjøpet av en betalt tjeneste, vil slike avgifter være inkludert i prisen som vil bli belastet deg på tidspunktet for hver kjøpstransaksjon.

4. Uttak, kanselleringer og refusjoner

4.1 Forbrukerens angrerett

Hvis du er en forbruker basert i EØS eller Sveits, har du en automatisk juridisk rett til å trekke deg fra kontrakter for kjøp av betalte tjenester. Men når du foretar et kjøp av et enkelt element med digitalt innhold (som en film) og du uttrykkelig godtar at slikt innhold gjøres tilgjengelig for deg umiddelbart, vil vi be deg om å erkjenne at du gir avkall på din automatiske juridiske angrerett i respekt for dette innholdet (det kan hende du fortsatt kan søke om refusjon ved å kontakte WatersportgpsStøttesenter.

Der du ikke har gitt avkall på angreretten, vil angrefristen utløpe 14 dager etter den dagen du inngår den kontrakten. For å overholde angrefristen må du sende melding til oss og si at du ønsker å trekke deg fra kontrakten før angrefristen har utløpt.

4.2 Effekter av uttak

Hvis du trekker deg fra denne kontrakten, skal vi refundere deg alle betalinger mottatt fra deg, unntatt leveringskostnadene (med unntak av tilleggskostnadene som følger av ditt valg av en annen type levering enn den rimeligste typen standardlevering som tilbys av oss), uten unødig forsinkelse og i alle fall ikke senere enn 14 dager fra dagen da vi ble informert om din beslutning om å trekke deg fra denne kontrakten. Vi vil utføre slik refusjon med samme betalingsmiddel som du brukte for den første transaksjonen, med mindre du uttrykkelig har avtalt noe annet; i alle tilfeller vil du ikke pådra deg noen gebyrer som følge av slik refusjon.

Hvis du har bedt om å begynne utførelsen av et abonnement på en betalt tjeneste i løpet av angrerettsperioden, kan Watersportgps trekke fra refusjonen et beløp som er proporsjonalt med tjenestene som ble levert før du informerte oss om at du trekker deg fra denne kontrakten.

Modelluttaksskjema.

To: Watersportgps ApS, Frederiksdalsvej 8E, 2830 Virum, Danmark

Jeg gir herved beskjed om at jeg trekker meg fra kontrakten min for følgende tjeneste:

Mottatt på:

Navn:

Adresse:

Signatur:

Dato:

4.3 Kansellering av abonnement

Hvis du kjøper et abonnement på en betalt tjeneste, kan du, i tillegg til angreretten, kansellere abonnementet når som helst. Kanselleringen trer i kraft ved slutten av gjeldende faktureringsperiode. Du vil beholde tilgangen til den betalte tjenesten fra det tidspunktet du kansellerer til slutten av den faktureringsperioden, og med mindre annet er angitt av vårStøttesenter, du vil ikke motta refusjon eller kreditt for noen gjenværende dager i gjeldende faktureringsperiode.

5.Tillatelse

Etter å ha fullført en transaksjon eller betalt de gjeldende avgiftene for en betalt tjeneste, kan du få tilgang til og bruke den betalte tjenesten, kun for personlig, ikke-kommersiell bruk, og så lenge du overholder vilkårene og loven. Din lisens til de betalte tjenestene (inkludert alt innhold som tilbys gjennom de betalte tjenestene) er ikke-eksklusiv, og alle rettigheter, tittel og interesser i de betalte tjenestene som ikke uttrykkelig er gitt deg i disse vilkårene, er reservert av Watersportgps og dets lisensgivere. Du samtykker i å ikke bruke noen betalte tjenester, helt eller delvis, i forbindelse med en offentlig presentasjon selv om det ikke belastes noe gebyr (bortsett fra der slik bruk ikke vil utgjøre et brudd på opphavsretten).

6. Begrensninger

Når du bruker de betalte tjenestene, kan du ikke (eller forsøke å):

  • bruke de betalte tjenestene på en ulovlig måte, eller til et ulovlig formål;
  • dele Watersportgps-kontopassordet ditt med noen andre for å gi dem tilgang til alle betalte tjenester de ikke har bestilt;
  • kopiere, selge, leie ut eller underlisensiere de betalte tjenestene til en tredjepart;
  • omgå, reversere, modifisere, deaktivere eller på annen måte tukle med sikkerhetsteknologi som Watersportgps bruker for å beskytte de betalte tjenestene eller oppmuntre eller hjelpe andre til å gjøre det;
  • få tilgang til de betalte tjenestene på annen måte enn ved hjelp av midler autorisert av Watersportgps; eller
  • fjerne eventuelle eiendomsmerknader eller etiketter på betalte tjenester (for eksempel vannmerker).

7.Endringer

7.1 Endringer i de betalte tjenestene

Vi utvikler stadig nye funksjoner og måter å forbedre tjenestene våre på, og vi kan endre tjenesten (inkludert de betalte tjenestene) som angitt i vilkårene for bruk av Watersportgps. Endringer i en betalt tjeneste vil ikke påvirke din mulighet til å be om refusjon som beskrevet ovenfor.

7.2 Fjerning eller utilgjengelighet av innhold

Tilgjengeligheten av innhold på en betalt tjeneste kan endres fra tid til annen, inkludert når innhold i en betalt tjeneste blir begrenset eller utilgjengelig på grunn av begrensninger fra partnerne våre som lisensierer oss det innholdet, eller av juridiske eller politiske årsaker.

  • For utleie av innhold: hvis innhold blir fjernet eller utilgjengelig i løpet av leieperioden, har du rett til enten refusjon eller rimelig erstatning.
  • For kjøpt innhold: (a) hvis innholdet blir fjernet eller utilgjengelig i løpet av abonnementsperioden for kjøpet, vil du ha rett til refusjon eller en rimelig erstatning; eller (b) hvis innholdet blir fjernet eller utilgjengelig etter abonnementsperioden, og du ikke er i stand til å laste ned en kopi av det berørte innholdet før det blir utilgjengelig (hvis aktuelt), kan vi, etter eget valg, tilby deg enten en rimelig erstatning av innholdet eller full eller delvis refusjon av prisen på innholdet.

7.3 Endringer i priser

Prisene for betalte tjenester kan endres fra tid til annen for å gjenspeile inflasjon, endringer i priser fra våre lisensgivere, endringer for kampanjetilbud, endringer i de betalte tjenestene eller endrede forretningsbehov. Eventuelle endringer i priser for betalte tjenester med gjentakende betalinger vil kun gjelde etter rimelig varsel til deg. Hvis vi varsler deg om en prisendring for en betalt tjeneste med en gjentakende betaling og du ikke ønsker å fortsette den betalte tjenesten til den nye prisen, kan du kansellere den betalte tjenesten før starten av neste abonnementsperiode der den nye prisen gjelder ved å følge trinnene i seksjon 4 (Kansellering av abonnementer).

7.4 Endringer i denne avtalen

Watersportgps kan endre disse vilkårene for betalte tjenester (1) for å gjenspeile endringer i tjenesten vår eller hvordan vi driver forretninger – for eksempel når vi legger til nye produkter eller funksjoner eller fjerner gamle, (2) av juridiske, regulatoriske, sikkerhetsmessige eller sikkerhetsmessige årsaker, eller (3) for å forhindre misbruk eller skade. Hvis vi vesentlig endrer vilkårene for betalte tjenester, vil du bli gitt minst 30 dagers varsel (bortsett fra når vi lanserer et nytt produkt eller funksjon eller i presserende situasjoner, for eksempel å forhindre pågående misbruk eller svare på juridiske krav) og en mulighet til å kansellere eventuelle abonnementer. De nye vilkårene for betalte tjenester trer i kraft etter en slik varselperiode. Din fortsatte bruk av en betalt tjeneste etter en slik varselperiode vil indikere at du godtar de nye vilkårene for betalte tjenester. De nye vilkårene vil gjelde for din bruk av alt betalt tjenesteinnhold (inkludert innhold du har kjøpt tidligere) og alle påfølgende kjøp. Hvis du ikke godtar slike endringer, (i) vennligst kansellere eventuelle abonnementer du har kjøpt før utløpet av oppsigelsesperioden og (ii) du kan ikke kjøpe noen ekstra betalte tjenester, og den siste versjonen av vilkårene for betalte tjenester som du akseptert vil fortsette å gjelde for din bruk av tidligere kjøpte betalte tjenester.

8. Suspensjon og oppsigelse

Du kan slutte å bruke de betalte tjenestene når som helst.

Watersportgps kan suspendere eller stoppe tilgangen din til den betalte tjenesten hvis du vesentlig eller gjentatte ganger bryter vilkårene, eller hvis vi etterforsker mistanke om uredelighet. I de fleste tilfeller vil vi gi deg forhåndsvarsel før vi suspenderer eller deaktiverer tilgangen din med mindre vi med rimelighet tror at å gjøre det: (i) vil bryte loven eller retningslinjene fra en rettshåndhevende myndighet, eller på annen måte risikere juridisk ansvar for oss eller våre tilknyttede selskaper; (ii) ville kompromittere en etterforskning; (iii) ville kompromittere driften av noen av de betalte tjenestene; eller (iv) ville forårsake skade på noen bruker(e). Hvis hele Watersportgps-kontoen din er suspendert, kan du klage på avgjørelsen til oss på info@watersportgps.com.

9. Andre vilkår

9.1 De betalte tjenestene inkluderer innhold lastet opp eller på annen måte sendt inn av våre brukere (idrettsutøver og arrangører) og partnere. Hvis du ser innhold som du mener ikke er i samsvar med retningslinjene våre for fellesskapet, vennligst gi oss beskjed ved å kontakte oss.

9.2 Du kan alltid kontakte kundestøtteteamet vårt hvis du har problemer, klager og/eller tilbakemeldinger om din betalte tjenesteopplevelse. 

9.3 For å beskytte Watersportgps-kontoen din, hold passordet ditt konfidensielt. Du bør ikke gjenbruke Watersportgps-kontopassordet på tredjepartsapplikasjoner

9.4 Din transaksjon for den betalte tjenesten er med Watersportgps ApS 

9.5 Bestemmelsene i disse tjenestevilkårene gjelder for din bruk av de betalte tjenestene. Hvis det er en konflikt mellom vilkårene for bruk og disse vilkårene for betalte tjenester, vil vilkårene for betalte tjenester ha forrang.