checked
cross

Servicevoorwaarden

1. Onze service

Bedankt voor het gebruik van het Watersportgps-platform en de producten, diensten en functies die we u ter beschikking stellen als onderdeel van het platform. Watersportgps biedt toegang tot bepaalde premiumfuncties of inhoud in ruil voor eenmalige of terugkerende kosten (elk een "Betaalde dienst"). De Betaalde Diensten omvatten lidmaatschappen, betaalde abonnementen en andere diensten die mogelijk door andere partijen worden aangeboden.

  • Uw dienstverlener

1.2 Toepasselijke voorwaarden

Uw transacties en elk gebruik van de Betaalde Services zijn onderworpen aan deze Servicevoorwaarden voor Betaalde Service (hierna "Voorwaarden" genoemd).

Lees de voorwaarden zorgvuldig door en zorg ervoor dat u ze begrijpt. Als u de Voorwaarden niet begrijpt of een deel ervan niet accepteert, mag u de Betaalde Services niet gebruiken. Elke keer dat u een bestelling plaatst voor een betaalde service (inclusief wanneer u een abonnement of een inhoudsitem bestelt), gaat u een afzonderlijk contract met ons aan voor die specifieke betaalde service en wordt u gevraagd de voorwaarden voor betaalde services opnieuw te accepteren.

2. Toegang tot betaalde services

2.1 Leeftijdsvereisten

Er zijn geen leeftijdseisen voor het gebruik van het Watersportgps-platform.

2.2 Apparaatvereisten en gebruikslimieten

Voor bepaalde Betaalde Services moet u mogelijk een apparaat gebruiken dat voldoet aan de systeem- en compatibiliteitsvereisten voor die Betaalde Service, die van tijd tot tijd kunnen veranderen. Ga voor meer informatie over ondersteunde apparaten en technische vereisten naar onzeOndersteuning's centrum. Er kunnen ook beperkingen gelden voor hoe u toegang kunt krijgen tot of gebruik kunt maken van de verschillende soorten betaalde services op Watersportgps (bijv. toepasselijke kijkperiodes en apparaatbeperkingen). 

2.3 Geografische beperkingen

De Betaalde Services en bepaalde inhoud die beschikbaar is binnen de Betaalde Services, zijn mogelijk alleen beschikbaar in bepaalde landen. U stemt ermee in dat u geen valse, onnauwkeurige of misleidende informatie zult verstrekken in een poging uw land van verblijf verkeerd voor te stellen, en u zult niet proberen beperkingen op toegang tot of beschikbaarheid van de Betaalde Diensten of inhoud die beschikbaar is binnen de Betaalde Dienst te omzeilen. Diensten.

2.4 Uw informatie

OnsPrivacybeleidlegt uit hoe we omgaan met uw persoonlijke gegevens en uw privacy beschermen wanneer u de Betaalde Services gebruikt. Lees het privacybeleid aandachtig door.

3. Betaling en kosteloze proeven

3.1 Betaling

Watersportgps accepteert betaling via de betaalmethode die voorafgaand aan uw aankoop is aangegeven. U moet een geldige, geaccepteerde betalingsmethode in ons bestand hebben om Betaalde Diensten te kopen, of om deel te nemen aan gratis proefaanbiedingen of andere gratis aanbiedingen met betrekking tot de Betaalde Diensten. U stemt ermee in te betalen voor elke betaalde service die u bestelt. Watersportgps brengt uw betaalmethode in rekening voor de prijs die wordt vermeld voor de relevante Betaalde Dienst. Als u een abonnement op een automatisch verlengende betaalde service aanschaft, stemt u ermee in dat Watersportgps de geregistreerde betaalmethode in rekening brengt op de eerste dag van elke factureringsperiode voor het abonnement, en als de geregistreerde betalingsmethode ongeldig wordt vanwege een verlopen creditcard of andere reden, en Watersportgps kan u de volgende factureringsperiode niet in rekening brengen, heeft u mogelijk geen toegang tot de betreffende Betaalde Dienst totdat u uw betalingsmethode bijwerkt. Waar mogelijk zullen we u hiervan op de hoogte stellen. Als u uw betaalmethode niet binnen een redelijke tijd na die kennisgeving bijwerkt, kan Watersportgps uw abonnement opzeggen. In sommige gevallen kunt u transacties uitvoeren met een derde partij of aangesloten platform wanneer u een Betaalde Dienst koopt (bijvoorbeeld als u zich abonneert op Watersportgps Premium via een ander platform zoals Apple of Google Play). In deze gevallen brengt een dergelijk platform kosten in rekening via uw betaalmethode en is het verantwoordelijk voor het afhandelen van eventuele problemen met uw betaling, inclusief restituties.

3.2 Gratis proeven

Watersportgps kan van tijd tot tijd gratis proefversies voor een Betaalde Dienst aanbieden aan abonnees. Als u een abonnement aanschaft op een Betaalde Dienst die een proefperiode omvat, krijgt u toegang tot die Betaalde Dienst voor de duur van de proefperiode. Aan het einde van de proefperiode wordt automatisch de prijs van het abonnement in rekening gebracht en dit blijft in rekening worden gebracht totdat u uw abonnement opzegt. Om kosten te vermijden, moet u uw abonnement voor het einde van de proefperiode opzeggen. Houd er rekening mee dat als u een abonnement aanschaft voor een Betaalde Dienst met een kosteloze proefperiode, de periode waarin u een herroepingsrecht kunt uitoefenen (en indien van toepassing een terugbetaling kunt aanvragen) begint aan het begin van de proefperiode, niet wanneer u vervolgens gefactureerd voor het abonnement.

3.3 kortingen

Organisatoren op het Watersportgps-platform kunnen van tijd tot tijd kortingen aanbieden op aankopen of abonnementen die geen eigendom zijn van of gerelateerd zijn aan Watersportgps. Wel kan Watersportgps korting geven op premium abonnementen. 

3.4 Belastingen

Als Watersportgps verplicht is om belastingen te innen of te betalen in verband met uw aankoop van een Betaalde Dienst, zullen dergelijke belastingen zijn inbegrepen in de prijs die aan u in rekening wordt gebracht op het moment van elke aankooptransactie.

4. Intrekking, annuleringen en terugbetalingen

4.1 Herroepingsrecht consument

Als u een consument bent die in de EER of Zwitserland is gevestigd, hebt u automatisch het wettelijke recht om contracten voor de aankoop van Betaalde diensten terug te trekken. Wanneer u echter een enkel item digitale inhoud (zoals een film) koopt en u er uitdrukkelijk mee instemt dat dergelijke inhoud onmiddellijk aan u beschikbaar wordt gesteld, zullen we u vragen te erkennen dat u afstand doet van uw automatische wettelijke herroepingsrecht in respect voor die inhoud (u kunt mogelijk nog steeds een terugbetaling aanvragen door contact op te nemen met WatersportgpsOndersteuning's centrum.

Als u geen afstand heeft gedaan van uw herroepingsrecht, verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u dat contract aangaat. Om de herroepingstermijn te halen, moet u ons uw mededeling sturen waarin u aangeeft dat u het contract wilt herroepen voordat de herroepingstermijn is verstreken.

4.2 Gevolgen van intrekking

Als u dit contract herroept, vergoeden wij u alle van u ontvangen betalingen, exclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die het gevolg zijn van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de goedkoopste aangeboden standaardlevering) door ons), zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop we op de hoogte zijn gebracht van uw beslissing om dit contract te herroepen. Wij zullen een dergelijke terugbetaling uitvoeren met hetzelfde betaalmiddel dat u voor de eerste transactie hebt gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk anders bent overeengekomen; u zult in ieder geval geen kosten in rekening worden gebracht als gevolg van een dergelijke terugbetaling.

Als u tijdens de herroepingstermijn heeft verzocht om een abonnement op een betaalde dienst te starten, kan Watersportgps een bedrag in mindering brengen op de terugbetaling dat in verhouding staat tot de geleverde diensten voordat u uw herroeping van dit contract aan ons meedeelde.

Modelformulier voor herroeping.

Twee: Watersportgps ApS, Frederiksdalsvej 8E, 2830 Virum, Denemarken

Ik deel hierbij mede dat ik mijn contract voor de volgende dienst herroep:

Ontvangen op:

Naam:

Adres:

Handtekening:

Datum:

4.3 Opzegging van abonnementen

Als u een abonnement op een Betaalde dienst aanschaft, kunt u, naast uw herroepingsrecht, het abonnement op elk gewenst moment annuleren. De opzegging wordt van kracht aan het einde van de huidige factureringsperiode. U behoudt toegang tot de Betaalde Dienst vanaf het moment dat u opzegt tot het einde van die factureringsperiode en, tenzij anders aangegeven door onzeOndersteuning's centrum, u ontvangt geen restitutie of tegoed voor de resterende dagen in uw huidige factureringsperiode.

5.Licentie

Na het voltooien van een transactie of het betalen van de toepasselijke kosten voor een Betaalde Dienst, kunt u die Betaalde Dienst openen en gebruiken, uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik, en zolang u voldoet aan de Voorwaarden en de wet. Uw licentie voor de Betaalde Services (inclusief alle inhoud die via de Betaalde Services wordt aangeboden) is niet-exclusief en alle rechten, titels en belangen in de Betaalde Services die niet uitdrukkelijk aan u zijn verleend in deze Voorwaarden zijn voorbehouden aan Watersportgps en haar licentiegevers. U stemt ermee in om geen enkele Betaalde Dienst, geheel of gedeeltelijk, te gebruiken in verband met een openbare presentatie, zelfs als er geen kosten in rekening worden gebracht (behalve wanneer dergelijk gebruik geen inbreuk op het auteursrecht vormt).

6. Beperkingen

Wanneer u de Betaalde Diensten gebruikt, mag u niet (of proberen):

  • de Betaalde Diensten op een illegale manier of voor een illegaal doel gebruiken;
  • deel het wachtwoord van uw Watersportgps-account met iemand anders om hen toegang te geven tot betaalde diensten die ze niet hebben besteld;
  • de Betaalde Services kopiëren, verkopen, verhuren of in sublicentie geven aan een derde partij;
  • beveiligingstechnologie die Watersportgps gebruikt om de betaalde services te beschermen, omzeilen, reverse-engineeren, wijzigen, uitschakelen of anderszins manipuleren, of iemand anders aanmoedigen of helpen om dit te doen;
  • toegang krijgen tot de Betaalde Diensten anders dan op door Watersportgps geautoriseerde middelen; of
  • verwijder alle eigendomsvermeldingen of labels op betaalde services (bijvoorbeeld watermerken).

7.Veranderingen

7.1 Wijzigingen in de betaalde services

We ontwikkelen voortdurend nieuwe functies en manieren om onze services te verbeteren en we kunnen de service (inclusief de betaalde services) wijzigen zoals uiteengezet in de Watersportgps-servicevoorwaarden. Wijzigingen in een Betaalde Dienst hebben geen invloed op uw mogelijkheid om een terugbetaling aan te vragen zoals hierboven beschreven.

7.2 Verwijdering of onbeschikbaarheid van inhoud

De beschikbaarheid van inhoud op een Betaalde Dienst kan van tijd tot tijd veranderen, ook wanneer inhoud binnen een Betaalde Dienst beperkt of niet meer beschikbaar is als gevolg van beperkingen van onze partners die ons die inhoud in licentie geven, of om juridische of beleidsredenen.

  • Voor verhuur van inhoud: als inhoud wordt verwijderd of niet meer beschikbaar is tijdens uw huurperiode, heeft u recht op terugbetaling of op een redelijke vervanging.
  • Voor gekochte inhoud: (a) als de inhoud wordt verwijderd of niet meer beschikbaar is tijdens de abonnementsperiode van uw aankoop, hebt u recht op terugbetaling of een redelijke vervanging; of (b) als de inhoud na de abonnementsperiode wordt verwijderd of niet meer beschikbaar is, en u geen kopie van de betreffende inhoud kunt downloaden voordat deze niet meer beschikbaar is (indien van toepassing), dan kunnen wij u, naar eigen goeddunken, ofwel een redelijke vervanging van de inhoud of een volledige of gedeeltelijke terugbetaling van de prijs van de inhoud.

7.3 Wijzigingen in prijzen

Prijzen voor Betaalde Services kunnen van tijd tot tijd veranderen om inflatie, prijswijzigingen van onze licentiegevers, wijzigingen voor promotionele aanbiedingen, wijzigingen in de Betaalde Services of veranderende zakelijke behoeften weer te geven. Eventuele prijswijzigingen voor Betaalde Services met terugkerende betalingen zijn alleen van toepassing na een redelijke kennisgeving aan u. Als we je op de hoogte stellen van een prijswijziging voor een Betaalde Dienst met een terugkerende betaling en je wilt die Betaalde Dienst niet voortzetten tegen de nieuwe prijs, dan kun je de Betaalde Dienst opzeggen voor aanvang van de volgende abonnementsperiode waarin de nieuwe prijs is van toepassing door de stappen in artikel 4 (Opzegging van abonnementen) te volgen.

7.4 Wijzigingen in deze Overeenkomst

Watersportgps kan deze voorwaarden voor betaalde services wijzigen (1) om wijzigingen in onze service of de manier waarop we zaken doen weer te geven, bijvoorbeeld wanneer we nieuwe producten of functies toevoegen of oude verwijderen, (2) om wettelijke, regelgevende, veiligheids- of beveiligingsredenen, of (3) om misbruik of schade te voorkomen. Als we de voorwaarden voor betaalde services wezenlijk wijzigen, wordt u hiervan ten minste 30 dagen van tevoren op de hoogte gesteld (behalve wanneer we een nieuw product of nieuwe functie lanceren of in urgente situaties, zoals het voorkomen van aanhoudend misbruik of het reageren op wettelijke vereisten) en de mogelijkheid om te annuleren eventuele abonnementen. De nieuwe voorwaarden voor betaalde services worden van kracht na een dergelijke opzegtermijn. Als u na een dergelijke opzegtermijn gebruik blijft maken van een Betaalde service, geeft u aan dat u akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden voor betaalde services. De nieuwe voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van alle betaalde servicecontent (inclusief content die u in het verleden hebt gekocht) en alle daaropvolgende aankopen. Als u niet akkoord gaat met dergelijke wijzigingen, (i) annuleer dan alle abonnementen die u hebt gekocht voor het einde van de opzegtermijn en (ii) u mag geen aanvullende Betaalde Services kopen, en de nieuwste versie van de Voorwaarden voor Betaalde Service die u geaccepteerd blijft van toepassing op uw gebruik van eerder aangeschafte Betaalde Services.

8. Opschorting en beëindiging

U kunt op elk moment stoppen met het gebruik van de Betaalde Diensten.

Watersportgps kan uw toegang tot de Betaalde Dienst opschorten of stopzetten als u de Voorwaarden materieel of herhaaldelijk overtreedt, of als we vermoedens van wangedrag onderzoeken. In de meeste gevallen zullen we u vooraf op de hoogte stellen voordat we uw toegang opschorten of uitschakelen, tenzij we redelijkerwijs van mening zijn dat dit: (i) in strijd zou zijn met de wet of de aanwijzingen van een rechtshandhavingsinstantie, of anderszins wettelijke aansprakelijkheid voor ons zou riskeren of onze gelieerde ondernemingen; (ii) een onderzoek in gevaar zou brengen; (iii) de werking van een van de Betaalde Diensten in gevaar zou brengen; of (iv) schade zou berokkenen aan enige gebruiker(s). Als uw volledige Watersportgps-account is geschorst, kunt u de beslissing bij ons aanvechten op info@watersportgps.com.

9. Andere termen

9.1 De Betaalde Diensten omvatten inhoud die is geüpload of anderszins is ingediend door onze gebruikers (atleet en organisatoren) en partners. Als u inhoud ziet waarvan u denkt dat deze niet voldoet aan onze Communityrichtlijnen, kunt u ons hiervan op de hoogte stellen door contact met ons op te nemen.

9.2 U kunt altijd contact opnemen met ons klantenserviceteam als er problemen, klachten en/of feedback zijn over uw Betaalde Service-ervaring. 

9.3 Houd uw wachtwoord vertrouwelijk om uw Watersportgps-account te beschermen. U mag het wachtwoord van uw Watersportgps-account niet opnieuw gebruiken in toepassingen van derden

9.4 Uw transactie voor de Betaalde Dienst is met Watersportgps ApS 

9.5 De bepalingen van deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van de Betaalde Services. Als er een conflict is tussen de Servicevoorwaarden en deze Betaalde Servicevoorwaarden, hebben de Betaalde Servicevoorwaarden voorrang.