checked
cross

Copyright melding

Kennisgeving van inbreuk op het auteursrecht

Watersportgps ApS ("Watersportgps") respecteert de intellectuele eigendomsrechten van anderen en verwacht van haar gebruikers dat zij hetzelfde doen.
Het is het beleid van Watersportgps om, in passende omstandigheden en naar eigen goeddunken, het account of de toegang van gebruikers die herhaaldelijk inbreuk maken op of herhaaldelijk worden beschuldigd van inbreuk op de auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten van anderen, uit te schakelen en/of te beëindigen.
In overeenstemming met de Digital Millennium Copyright Act van 1998, waarvan de tekst te vinden is op de website van het U.S. Copyright Office op http://www.copyright.gov/legislation/dmca.pdf, zal Watersportgps snel reageren op claims van inbreuk op het auteursrecht gepleegd met behulp van de Watersportgps-website en mobiele applicatie (de "Site en Applicatie") die zijn gerapporteerd aan de Watersportgps's Designated Copyright Agent, geïdentificeerd in het onderstaande voorbeeldbericht.
Als u een auteursrechteigenaar bent, of bevoegd bent om namens een van hen op te treden, of bevoegd bent om te handelen onder enig exclusief recht onder auteursrecht, meld dan vermeende inbreuken op het auteursrecht die plaatsvinden op of via de Site en Applicatie door de volgende DMCA-kennisgeving van vermeende Inbreuk en levering aan de aangewezen auteursrechtagent van Watersportgps. Na ontvangst van de kennisgeving zoals hieronder beschreven, zal Watersportgps naar eigen goeddunken alle maatregelen nemen die het passend acht, inclusief verwijdering van het gewraakte materiaal van de site en applicatie.

DMCA-kennisgeving van vermeende inbreuk ("Kennisgeving")

  1. Identificeer het auteursrechtelijk beschermde werk waarvan u beweert dat er inbreuk op is gemaakt, of - als meerdere auteursrechtelijk beschermde werken onder deze kennisgeving vallen - geeft u een uitgebreide lijst van de auteursrechtelijk beschermde werken waarvan u beweert dat er inbreuk op is gemaakt.
  2. Identificeer het materiaal waarvan u beweert dat het inbreuk maakt (of het onderwerp is van inbreukmakende activiteit) en dat moet worden verwijderd of waartoe de toegang moet worden uitgeschakeld, en informatie die redelijkerwijs voldoende is om ons in staat te stellen het materiaal te lokaliseren, inclusief ten minste: indien van toepassing, de URL van de link die wordt weergegeven op de Site en de Applicatie waar dergelijk materiaal kan worden gevonden.
  3. Geef uw postadres, telefoonnummer en, indien beschikbaar, e-mailadres op.
  4. Neem beide volgende verklaringen op in de hoofdtekst van de kennisgeving:
    • "Ik verklaar hierbij dat ik te goeder trouw geloof dat het betwiste gebruik van het auteursrechtelijk beschermde materiaal niet is geautoriseerd door de eigenaar van het auteursrecht, zijn vertegenwoordiger of de wet (bijvoorbeeld als redelijk gebruik)."
  5. “Ik verklaar hierbij dat de informatie in deze kennisgeving juist is en, op straffe van meineed, dat ik de eigenaar ben, of bevoegd ben om namens de eigenaar op te treden, van het auteursrecht of van een exclusief recht onder het auteursrecht waarop naar verluidt inbreuk wordt gemaakt .”
  6. Geef uw volledige officiële naam en uw elektronische of fysieke handtekening op.

Bezorg deze kennisgeving, met alle ingevulde items, aan de aangewezen auteursrechtagent van Watersportsgps:
Auteursrechtagent

c/o Watersportgps ApS

copyright@watersportgps.com