checked
cross

Privacybeleid

Uw privacy is erg belangrijk voor ons. Lees hieronder hoe Watersport Identity A/S (“Watersportgps”) omgaat met informatie.

Watersportgps respecteert uw privacy en deelt uw bezorgdheid over de veiligheid van informatie die u op onze website en de gerelateerde mobiele applicaties en diensten indient (gezamenlijk de "Diensten").

Dit beleid is in het Engels opgesteld. Voor zover een vertaalde versie in strijd is met de Engelse versie, prevaleert de Engelse versie. Tenzij anders aangegeven, is dit privacybeleid niet van toepassing op producten of diensten van derden of de praktijken van bedrijven die wij niet bezitten of waarover wij geen zeggenschap hebben, met inbegrip van andere bedrijven waarmee u op of via de diensten in contact kunt komen.

Vragen of opmerkingen over dit privacybeleid kunnen per mail worden ingediend bij info@watersportgps.com

Watersportgps Aps

CVR: 43313029

Frederiksdalsvej 8E, st. th.

2830 Virum

Denmark

We verzamelen, gebruiken, delen en verwerken anderszins informatie

Watersportgps vertrouwt op een aantal rechtsgrondslagen om de informatie die we over u hebben te verzamelen, gebruiken, delen en anderszins te verwerken voor de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid, waaronder:

 • indien nodig om de Diensten te leveren en onze verplichtingen na te komen op grond van de Servicevoorwaarden. We kunnen de Services bijvoorbeeld niet leveren tenzij we uw locatiegegevens verzamelen en gebruiken;
 • waar nodig om te voldoen aan een wettelijke verplichting, een gerechtelijk bevel of om rechtsvorderingen uit te oefenen en te verdedigen;
 • om uw vitale belangen of die van anderen te beschermen, bijvoorbeeld in geval van nood;
 • waar u de informatie openbaar heeft gemaakt;
 • waar nodig in het algemeen belang; En
 • waar nodig voor de behartiging van Watersportgps of de gerechtvaardigde belangen van een derde, zoals die van bezoekers, leden of partners.

Onze legitieme belangen

We verwerken uw informatie ter bevordering van onze legitieme belangen, waaronder:

 • het leveren en verbeteren van de Services, inclusief eventuele gepersonaliseerde Services. We doen dit omdat het nodig is om onze legitieme belangen na te streven om op duurzame basis innovatieve en op maat gemaakte aanbiedingen aan onze abonnees aan te bieden en te ontwikkelen.
 • het veilig houden van de Diensten. We doen dit omdat het nodig is om de legitieme belangen van Watersportgps en zijn abonnees na te streven om ervoor te zorgen dat de Services veilig zijn en om te beschermen tegen fraude, spam en misbruik, enz.

Informatie verzameld

Watersportgps verzamelt informatie over u, inclusief informatie die u direct of indirect identificeert, als u of uw andere abonnees ervoor kiezen om deze te delen met Watersportgps. Watersportgps ontvangt informatie op een aantal verschillende manieren, onder meer wanneer u activiteiten en evenementen volgt, voltooit of indient met behulp van de Services. Watersportgps verzamelt ook informatie over hoe u de Diensten gebruikt. Er zijn ook verschillende mogelijkheden om informatie over uzelf en uw activiteiten te delen. Bijvoorbeeld:

 • We verzamelen basis accountgegevenszoals uw naam, e-mailadres, geboortedatum, geslacht, gebruikersnaam en wachtwoord die u helpen beveiligen en u toegang geven tot onze Services.
 • Profiel- en gebruiksinformatiewordt over u verzameld wanneer u ervoor kiest om een foto, activiteit (inclusief datum, tijd en geolocatie-informatie, evenals uw snelheid en tempo) of post te uploaden, uw apparatuurgebruik toe te voegen, de activiteiten van anderen te bekijken of anderszins de Services te gebruiken.
 • Watersportgps verzamelt informatie vanapparaten en apps die u verbindt met Watersportgps.U kunt bijvoorbeeld uw Garmin-horloge of Flywheel-account koppelen aan de Watersportgps-app en informatie van deze apparaten en apps wordt doorgegeven aan Watersportgps.
 • Watersportgps kan verzamelen of afleidengezondheidsinformatie, die informatie kan bevatten zoals hartslag of andere biometrische informatie, zoals vermogen, cadans, lengte en gewicht of andere indicatoren. Voordat u gezondheidsinformatie kunt uploaden naar Watersportgps of informatie waaruit Watersportgps gezondheidsinformatie kan afleiden, dient u uw uitdrukkelijke toestemming te geven voor de verwerking van die gezondheidsinformatie door Watersportgps. U kunt uw toestemming voor het verwerken van uw gezondheidsgegevens door Watersportgps op elk moment intrekken.
 • We verzamelen informatie uit de foto's, berichten, opmerkingen, vind-ik-leuks, berichten en andereinhoud die u deelt op de Services, ook wanneer u routes.
 • Wanneer u een betaling doet op Watersportgps, mag u deze verstrekkenbetalingsinformatiezoals uw betaalkaart of andere betalingsgegevens. We gebruiken betalingsdiensten van derden die voldoen aan de betaalkaartindustrie en we slaan uw creditcardgegevens niet op.
 • Wij verzamelen en verwerkenlocation informationwanneer u zich aanmeldt voor en gebruikmaakt van de Services. Om uw paddle-sessie vast te leggen en om u te voorzien van uw sessiestatistieken en opname in de functies van de Service (bijvoorbeeld de rangorde voor uw profiel), is het noodzakelijk om de fysieke locatie van uw apparaat te verzamelen en vast te leggen, inclusief gegevens zoals snelheid en richting. De verwerking van uw locatiegegevens is essentieel voor de geleverde Diensten en een noodzakelijk onderdeel van de uitvoering.
 • Watersportgps stelt u in staat om u aan te melden bij en in te loggen op de Services met behulp van accounts die u maakt met producten en services van derden, zoals Facebook (gezamenlijk "Accounts van derden"). Als u toegang krijgt tot de Diensten metAccounts van derdenwe zullen informatie verzamelen waarvan u hebt ingestemd om deze beschikbaar te stellen, zoals uw naam, e-mailadres, profielinformatie en voorkeuren met het toepasselijke externe account. Deze informatie wordt verzameld door de externe accountprovider en wordt aan Watersportgps verstrekt onder hun privacybeleid. U kunt over het algemeen de informatie die we van deze bronnen ontvangen, beheren met behulp van de privacy-instellingen in uw Derdenaccount.
 • Om ons te helpen u zo goed mogelijk van dienst te zijn, kunt u ervoor kiezen om uwcontactgegevenszodat we beter kunnen reageren op uw ondersteuningsverzoeken en opmerkingen.
 • We krijgen ook extrainformatie van derdenover abonnementen van marketeers, partners, onderzoekers en anderen. We kunnen informatie die we van u verzamelen combineren met informatie verkregen van andere leden, derden en informatie die is afgeleid van een ander abonnement, product of dienst die we leveren. We kunnen ook verzameleninformatie over u van andere abonneeszoals wanneer ze je leuk vinden of commentaar op je geven.
 • We verzamelen informatie van uw browser, computer of mobiel apparaat, die ons verstrekttechnische informatiewanneer u toegang krijgt tot of gebruikmaakt van de Services. Deze technische informatie omvat apparaat- en netwerkinformatie, cookies, logbestanden en analytische informatie.

Cookies en vergelijkbare technologieën

Wanneer u de Diensten bezoekt, wordt er een cookie op uw computer opgeslagen. Over het algemeen werken cookies en vergelijkbare technologieën door een uniek nummer toe te wijzen aan uw browser of apparaat dat geen betekenis heeft buiten Watersportgps. Watersportgps gebruikt deze technologieën om uw ervaring te personaliseren en om te helpen bij het leveren van inhoud die specifiek is voor uw interesses. Bovendien, nadat u uw lidmaatschaps-ID en wachtwoord hebt ingevoerd tijdens een sessie op de Services, bewaart Watersportgps die informatie zodat u deze tijdens die sessie niet herhaaldelijk opnieuw hoeft in te voeren.

De meeste browsers accepteren cookies automatisch. Om het verzamelen van informatie door middel van cookies of andere vergelijkbare technologie te beheren, kunt u de instellingen van uw browser of mobiele apparaat gebruiken. Watersportgps doet er alles aan om u keuzes te bieden om uw privacy en delen te beheren. Als u geen cookies accepteert, kunnen bepaalde functies van de Services voor u niet beschikbaar zijn. Watersportgps kan uw IP-adres ook gebruiken om u te identificeren, om de Diensten te beheren en om te helpen bij het diagnosticeren van problemen met de servers van Watersportgps.

Logboek bestanden

De Diensten maken gebruik van logbestanden. Opgeslagen informatie omvat IP-adressen, browsertype, internetprovider (ISP), verwijzende/exitpagina's, platformtype, datum-/tijdstempel en aantal klikken. Deze informatie wordt gebruikt om trends te analyseren, de Services te beheren, te beschermen en te beveiligen, de bewegingen van leden in het algemeen te volgen en brede demografische informatie te verzamelen voor algemeen gebruik. IP-adressen enz. kunnen worden gekoppeld aan sessie-ID's, sporter-ID's en apparaat-ID's.

Hoe Watersportgps informatie gebruikt

Watersportgps gebruikt de informatie die we verzamelen en ontvangen om de Services te beheren en uit te voeren en zoals anderszins beschreven in dit Privacybeleid. Afhankelijk van uw privacy-instellingen, zullen uw gegevens, waaronder uw profiel, gebruikersnaam, foto's, volgers en degenen die u volgt, clubs waartoe u behoort, uw activiteiten en likes en opmerkingen die u geeft en ontvangt, worden gedeeld op Watersportgps om deel te nemen aan de Services , bijvoorbeeld om je plaats op een ranking te tonen. Locatiegegevens, zoals een route, kunnen ook worden gedeeld op Watersportgps (conform uw privacy-instellingen).

We gebruiken uw informatie ook om de Diensten te analyseren, te ontwikkelen en te verbeteren. Om dit te doen, kan Watersportgps externe analyseproviders gebruiken om inzicht te krijgen in hoe onze Services worden gebruikt en om ons te helpen de Services te verbeteren. We kunnen uw informatie ook gebruiken om de Services op de markt te brengen, betalingen te crediteren of te accepteren, ondersteuning te bieden met betrekking tot de Services, abonnees te beschermen en onze Servicevoorwaarden af te dwingen, veiligheid te bevorderen en met u te communiceren. Bovendien kunnen uw gegevens worden gedeeld met derden, zoals hieronder uiteengezet.

Watersportgps kan de inhoud die u beschikbaar stelt in verband met de Services de-identificeren of samenvoegen op manieren die u niet persoonlijk identificeren. Voorbeelden van dergelijke geaggregeerde informatie of statistische gegevens omvatten informatie over apparatuur, gebruik, demografische gegevens, routes en prestaties. Watersportgps kan deze informatie gebruiken, verkopen, licentiëren en delen met derden voor onderzoek, zakelijke of andere doeleinden, zoals het verbeteren van SUP-producten. Ga naar uw privacy-instellingen aanpassen als u bezwaar heeft tegen het gebruik van uw gegevens door Watersportgps voor deze doeleinden.

We gebruiken uw informatie om met u te communiceren over de Services, u marketingcommunicatie te sturen (indien u ermee hebt ingestemd dergelijke berichten te ontvangen), of u op de hoogte te stellen van nieuwe functies of updates van onze Servicevoorwaarden. We gebruiken uw gegevens ook om op u te reageren wanneer u contact met ons opneemt. Watersportgps gebruikt uw gegevens om met u te communiceren, bijvoorbeeld door u meldingen te sturen.

Hoe informatie wordt gedeeld

Dienstverleners

We kunnen uw informatie delen met derden die diensten verlenen aan Watersportgps, zoals het ondersteunen en verbeteren van de Diensten, het promoten van de Diensten, het verwerken van betalingen of het uitvoeren van bestellingen. Deze serviceproviders hebben alleen toegang tot de informatie die nodig is om deze beperkte functies namens ons uit te voeren en zijn verplicht om uw informatie te beschermen en te beveiligen. We kunnen ook dienstverleners inschakelen om namens ons informatie te verzamelen over uw gebruik van de Services in de loop van de tijd, zodat wij of zij Watersportgps kunnen promoten of informatie kunnen weergeven die relevant kan zijn voor uw interesses op de Services of andere websites of services.

Openbaar beschikbare informatie

Afhankelijk van uw privacy-instellingen, kunnen uw gegevens en inhoud openbaar toegankelijk zijn.

Zaken van derden via API of andere integraties

Wanneer u ervoor kiest om apps, plug-ins of websites van derden te gebruiken die integreren met de Services, kunnen zij uw informatie en inhoud ontvangen, inclusief uw persoonlijke informatie, foto's en uw activiteitsgegevens (inclusief privé-activiteiten). Informatie die door deze derden wordt verzameld, is onderworpen aan hun voorwaarden en beleid. Watersportgps is niet verantwoordelijk voor de voorwaarden of het beleid van derden.

Gelieerde ondernemingen en overnemende partijen van ons bedrijf of onze activa

We kunnen uw informatie delen met gelieerde ondernemingen die onder gemeenschappelijk beheer met ons staan en die verplicht zijn om te voldoen aan de voorwaarden van dit privacybeleid met betrekking tot uw informatie. Als Watersportgps betrokken raakt bij een bedrijfscombinatie, effectenaanbieding, faillissement, reorganisatie, ontbinding of andere soortgelijke transactie, kunnen we uw informatie in verband met een dergelijke transactie delen of overdragen.

Wettelijke vereisten

We kunnen uw informatie bewaren en delen met derden, waaronder wetshandhavingsinstanties, openbare of overheidsinstanties of particuliere procederende partijen, binnen of buiten uw land van verblijf, als we vaststellen dat dergelijke openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om te voldoen aan de wet, inclusief om te reageren aan gerechtelijke bevelen, bevelen, dagvaardingen of andere wettelijke of regelgevende procedures. We kunnen uw informatie ook bewaren, bewaren of openbaar maken als we vaststellen dat openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk of gepast is om te voorkomen dat een persoon sterft of ernstig lichamelijk letsel oploopt, om kwesties van nationale veiligheid of andere kwesties van algemeen belang aan te pakken, om schendingen van onze Servicevoorwaarden of fraude of misbruik van Watersportgps of zijn abonnees, of om onze activiteiten of ons eigendom of andere wettelijke rechten te beschermen, inclusief door openbaarmaking aan onze juridisch adviseur en andere adviseurs en derden in verband met daadwerkelijke of potentiële rechtszaken.

Hoe we informatie beschermen

We nemen verschillende maatregelen om het verzamelen, verzenden en opslaan van de gegevens die we verzamelen te waarborgen. Hoewel we ernaar streven om redelijke bescherming voor uw informatie te gebruiken die geschikt is voor de gevoeligheid ervan, kunnen we de veiligheid van de informatie die u met ons deelt niet garanderen of garanderen en zijn we niet verantwoordelijk voor diefstal, vernietiging, verlies of onopzettelijke openbaarmaking van uw informatie of inhoud. De Diensten maken gebruik van industriestandaard Secure Sockets Layer (SSL)-technologie om de versleuteling van persoonlijke informatie en creditcardnummers mogelijk te maken. De Services zijn geregistreerd bij site-identificatieautoriteiten, zodat uw browser de identiteit van Watersportgps kan bevestigen voordat er persoonlijk identificeerbare informatie wordt verzonden. Bovendien beschermen de beveiligde servers van Watersportgps deze informatie met behulp van geavanceerde firewalltechnologie.

Om ervoor te zorgen dat deze maatregelen effectief zijn bij het voorkomen van ongeoorloofde toegang tot uw privégegevens, dient u op de hoogte te zijn van de beveiligingsfuncties die voor u beschikbaar zijn via uw browser. U dient een beveiligde browser te gebruiken om uw creditcardgegevens en andere persoonlijke gegevens in te dienen bij de Services. Houd er rekening mee dat als u geen SSL-compatibele browser gebruikt, u het risico loopt dat gegevens worden onderschept.

Vrijwaring

Watersportgps blijft hard werken om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Er kan echter niet worden gegarandeerd dat gegevensoverdracht via internet absoluut veilig is, en Watersportgps kan de veiligheid van de informatie die u verzendt niet garanderen. Het verzenden van persoonlijke informatie gebeurt op eigen risico.

Uw instellingen beheren

Privacy Settings

Watersportgps biedt verschillende functies en instellingen om u te helpen uw privacy te beheren en hoe u uw activiteiten deelt. De meeste privacy-instellingen bevinden zich in uw profielinstellingen van de Watersportgps-app, maar sommige zijn specifiek voor individuele activiteiten of sporters. Watersportgps biedt u de mogelijkheid om uw profiel en activiteiten privé te maken. Om je privacy-instellingen te beheren, ga je naar de accountinstellingen in je profiel.

Pas meldings- en e-mailvoorkeuren aan

Watersportgps biedt verschillende manieren om de meldingen die u ontvangt te beheren. U kunt ervoor kiezen om bepaalde e-mails en meldingen niet meer te ontvangen door uw voorkeur aan te geven in uw Watersportgps-profielinstellingen. U kunt zich ook afmelden door de instructies onderaan elk type e-mail te volgen. Alle administratieve of servicegerelateerde e-mails (om een aankoop te bevestigen, of een update van dit privacybeleid of de servicevoorwaarden, enz.) bieden over het algemeen geen optie om u af te melden, omdat ze nodig zijn om de door u gevraagde services te leveren.

Informatie en accounts verwijderen

U kunt verzoeken om uw account te verwijderen door een e-mail te sturen info@watesrportgps.com Informatie die u hebt ingediend, blijft in de database, maar alle persoonlijke informatie met betrekking tot die gegevens wordt verwijderd.

Houd er rekening mee dat inhoud die je met anderen hebt gedeeld (bijvoorbeeld via Clubs) of die anderen hebben gekopieerd, ook zichtbaar kan blijven nadat je je account hebt verwijderd of de informatie uit je eigen profiel hebt verwijderd. Uw openbare profiel kan worden weergegeven in de resultaten van zoekmachines totdat de zoekmachine zijn cache vernieuwt.

Rechten van EU-leden

Als u zich gewoonlijk in de Europese Unie bevindt, hebt u het recht op toegang tot, rectificatie, downloaden of wissen van uw informatie, evenals het recht om bepaalde verwerking van uw informatie te beperken en bezwaar te maken. Hoewel sommige van deze rechten algemeen gelden, zijn bepaalde rechten alleen van toepassing in bepaalde beperkte omstandigheden. We beschrijven deze rechten hieronder:

Toegang en overdracht

U heeft toegang tot veel van uw gegevens door in te loggen op uw account. Als u extra toegang nodig heeft, een download van uw informatie of als u geen Watersportgps-lid bent, neem dan contact met ons op viainfo@watersportgps.com .

Corrigeren, beperken, beperken, verwijderen

U kunt ook veel van uw informatie corrigeren, beperken, beperken of verwijderen door in te loggen op uw account. Mocht je hier niet toe in staat zijn, neem dan contact met ons op. Watersportgps reageert over het algemeen binnen 10-14 werkdagen op uw verzoek.

Voorwerp

Wanneer we uw informatie verwerken op basis van onze legitieme belangen zoals hierboven uitgelegd, of in het algemeen belang, kunt u in bepaalde omstandigheden bezwaar maken tegen deze verwerking. In dergelijke gevallen zullen we stoppen met het verwerken van uw informatie, tenzij we dwingende legitieme redenen hebben om de verwerking voort te zetten of wanneer dit om juridische redenen nodig is.

Toestemming intrekken

Waar u eerder uw toestemming hebt gegeven, bijvoorbeeld om ons in staat te stellen gezondheidsgerelateerde gegevens over u te verwerken, hebt u het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw informatie op elk gewenst moment in te trekken. In bepaalde gevallen kunnen we doorgaan met het verwerken van uw gegevens nadat u uw toestemming hebt ingetrokken als we daar een wettelijke basis voor hebben of als uw intrekking van toestemming beperkt was tot bepaalde verwerkingsactiviteiten.

Klagen

Als u uw bezorgdheid wilt uiten over ons gebruik van uw informatie (en onverminderd eventuele andere rechten die u mogelijk heeft), hebt u het recht om dit te doen bij uw lokale toezichthoudende autoriteit.

Bewaring van informatie

We bewaren informatie zo lang als nodig is om de Services aan u en anderen te leveren, met inachtneming van eventuele wettelijke verplichtingen om dergelijke informatie verder te bewaren. Informatie die aan uw account is gekoppeld, wordt over het algemeen bewaard totdat deze niet langer nodig is om de Services te leveren of totdat u ons vraagt deze te verwijderen of totdat uw account wordt verwijderd, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet. Nadat u uw account heeft verwijderd, kan het tot 30 dagen duren voordat uw persoonlijke gegevens en systeemlogboeken volledig van onze systemen zijn verwijderd. Bovendien kunnen we informatie van verwijderde accounts bewaren om te voldoen aan de wet, fraude te voorkomen, vergoedingen te innen, geschillen op te lossen, problemen op te lossen, te helpen bij onderzoeken, de Servicevoorwaarden af te dwingen en andere wettelijk toegestane acties te ondernemen. De informatie die we bewaren, wordt behandeld in overeenstemming met dit privacybeleid.

Informatie over u die niet langer nodig en relevant is om onze Diensten te leveren, kan worden geanonimiseerd en samengevoegd met andere niet-persoonlijke gegevens om inzichten te verschaffen die commercieel waardevol zijn voor Watersportgps, zoals statistieken over het gebruik van de Diensten. We kunnen bijvoorbeeld openbaar beschikbare routes en plekken en andere niet-gepersonaliseerde geolocatie-informatie bewaren om de Service te blijven verbeteren. Deze informatie wordt losgekoppeld van uw naam en andere identificatoren.

Informatie over het privacybeleid

Watersportgps behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid op elk moment te wijzigen. Bekijk het af en toe. Als u bezwaar maakt tegen een van de wijzigingen in dit privacybeleid, moet u stoppen met het gebruik van de diensten en verzoeken om uw account te verwijderen door ons een e-mail te sturen.